Flipped Classroom – Tổng quan về lớp học đảo ngược

Đảo ngược lớp học truyền thống

Lớp học đảo ngược (Flipped classroom) là một dạng lớp học mà ở đó người học tiếp thu nội dung bài học trực tuyến qua việc xem các video bài giảng ở nhà còn bài tập về nhà hay bài tập thực hành thì giáo viên và học sinh cùng thảo luận và giải quyết ở trên lớp thay vì giáo viên giảng bài trên lớp và sau đó học viên thựcành ở nhà

Với mô hình  này sự tương tác giữa người dạy và người học được trang cá nhân hóa hơn, thay vì giảng bài như thường lệ, giáo viên bây giờ lại là một người hướng dẫn. Học viên thay vì tiếp thu kiến thức thụ động từ giáo viên sẽ phải tự tiếp cận kiến thức tại nhà. Mô hình nay đang được áp dụng trên nhiều nước trên thế giới và được biết đến với tên: “Flipped Classroom” hay “lớp học đảo ngược” hay “phương pháp Thayer”.

Dạy học truyền thống và đảo ngược

Kiểu dạy học truyền thống là học sinh sẽ xem lại bài học trên lớp và sau đó tự làm bài tập ở nhà, và đến lớp thì nghe giảng và làm bài kiểm tra.

Trong phương pháp dạy đảo ngược, đầu tiên, học sinh tự nghiên cứu chủ đề và xem bài giảng ở nhà, sử dụng các video, đã được chuẩn bị bởi giáo viên. Ở trên lớp, người học áp dụng kiến thức đã học vào những  bài tập thực hành. Giáo viên sẽ trợ giúp học viên khi có chỗ không hiểu, hơn là trực tiếp truyền đạt những bài học cơ bản

Ở lớp học đảo ngược, thời gian trên lớp dành cho các bài tập thực hành. Học sinh học thông qua đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi cho các bạn cùng lớp. Đồng thời, người học có thể chia nhóm và giúp đỡ lẫn nhau. Đây là một quá trình mà cả người học ở trình độ cao và trình độ trung bình đều có lợi.

Mô hình này thay đổi sự phân phối thời gian của giáo viên. Thông thường, đối với  mô hình truyền thống học sinh đặt câu hỏi sẽ thu hút sự chú ý của giáo viên và ngược lại giáo viên sẽ ít chú ý tới học sinh không có câu hỏi. Ngược lại, đối với mô hình lớp học đảo ngược, một giáo viên đã chia sẻ  “chúng tôi chú ý tới những học sinh giữ im lặng” và khẳng định rằng lớp học đảo ngược cho phép cô ấy chú ý vào những người học cần sự giúp đỡ hơn là những người học tư tin vào khả năng của mình. Kiểu lớp học này cũng thay đổi vai trò của giáo viên từ “một nhà hiền triết trên bục giảng” thành “một người hướng dẫn” và cho phép họ làm việc với từng cá nhân hay nhóm nhỏ xuyên suốt buổi học.

Lịch sử hình thành

Eric MaZur đã phát triển phương pháp hướng dẫn theo cặp vào những năm 20 của thế kỉ XX. Ông nhận thấy rằng việc sử dụng máy tính trong việc giảng dạy giúp ông hướng dẫn học viên chứ không phải diến thuyết. Lage, Platt và Treglia cho xuất bản bài báo học thuật lớp học đảo ngược: “Cánh cửa giáo dục toàn diện” vào năm 2000. Năm 1993, King xuất bản “Từ một nhà hiền triết xa vời trên bục giảng tới một người hướng dẫn trong cuốn “Dạy học đại học” tập 41, số 1 ( Winter, 1993), trang 30-35. Baker trình bày “Lớp học đảo lộn: sử dụng công cụ quản lí khóa học trực tuyến để giáo viên trở thành người hưỡng dẫn tại hội thảo quốc tế lần thứ 11 về dạy và học đại học. Bài báo của Baker đưa ra một mô hình mẫu của một lớp học đảo ngược.

Bắt đầu vào mùa thu năm 2000, trường đại học Wisconsin-Madison đã sử dụng phần mềm để thay thế các bài giảng ngành công nghệ thông tin trên lớp bằng các video bài giảng của giáo viên có slides đi kèm. Năm 2011, hai trung tâm ở Wisconsin Collaboratory for Enhanced Learning đã được thành lập để tập trung vào lớp học đảo ngược.

Năm 2004, Salman Khan bắt đầu thu âm và làm video theo yêu cầu của người em họ. Cô em họ thấy rằng những video bài học giúp cô bỏ qua những phần mà cô đã nắm chắc và xem lại những phần mà cô còn chưa hiểu. Mô hình của Khan chính là mô hình dạy học theo cặp 1-1. Các video của học viện Khan (Khan Academy) được sử dụng như một phần chiến thuật dạy học của các nhà giáo dục.

Trong bài thuyết trình “Lớp học đảo ngược” (2006), Tenneson và McGlasson trình bày một phương cách cho giáo viên cân nhắc xem họ có nên đảo ngược lớp học của mình hay không và đưa ra các cách để cải tiến quá trình dạy. Đồng thời, bà thuyết trình này cũng đi sâu vào hệ thống quản lí việc học trên máy tính.

Giáo sư Bill Brantley trình bày một mô hình lớp học đảo ngược ở Hội thảo dạy và học của Hiệp hội khoa học chính trị Mỹ tháng 2/2007. Ông miêu tả cách sử dụng hai phiên bản cho lớp học trong khi gửi tài liệu qua phần mềm Learning Management System (LMS).

Vào năm 2007, Jeremy Strayer công bố một nghiên cứu thực hiện tại Đại học bang Ohio với nhan đề “Những ảnh hưởng của lớp học đảo ngược đối với môi trường học: so sánh hoạt động giữa lớp học truyền thống và lớp học đảo lộn có sử dụng một hệ thông minh”. Nghiên cứu nêu bật lên tầm quan trọng của việc chú trọng tới sự liên kết của hoạt động trên lớp và ngoài lớp học có thể tiêu cực hoặc tích cực ảnh hưởng tới việc tham gia học của học sinh.

Trường THPT Clintondale

Năm 2011, trường THPT Clintondale ở Michigan đã đảo lộn toàn bộ lớp học, hiệu trưởng Greg Green đã đăng lên Youtube các video về phương pháp chơi bóng chày cho đội bóng của con trai thầy. Thầy hiệu trưởng sau đó làm việc với một giáo viên khoa học xã hội, Andy Scheel, để tổ chức 2 lớp học với tài liệu và bài tập hoàn toàn giống nhau, một lớp theo truyền thống và một lớp đảo nguoc. Trong lớp học đảo ngược có nhiều học sinh đã trượt khóa học, thậm chí có vài học sinh còn trượt nhiều lần. Sau 20 tuần, các học sinh ở lớp học đảo ngược hoàn thành xuất sắc và vượt trên học sinh lớp truyền thống. Kì học trước có 13% trượt, nhưng đến kì này không có  học sinh nào ở lớp học đảo lộn có điểm dưới C+. Ở lớp học truyền thống không có sự thay đổi nào.

Trường Clintondale đã từng được xếp vào trong số 5% những trường kém nhất bang. Năm 2010, hơn một nửa học sinh khối 9 trượt môn khoa học và một nửa trượt môn toán. Sau đó, khối 9 đã áp dụng lớp học đảo ngược. Tỉ lệ trượt môn Anh văn giảm từ 52% xuống còn 19% , môn toán từ 44% xuống 13%, môn khoa học từ 41% xuống 19% và khoa học xã hội từ 28% chỉ còn 9%. Sau năm 2011 tỉ lệ trượt cả trường giảm từ 30% -10%. Tỉ lệ tốt nghiệp tăng vọt lên tới trên 90%. Học sinh đỗ đại học tăng từ 63% (năm 2000) tới 80% (năm 2012). Kết quả của bài kiểm tra chuẩn hóa tăng vào năm 2012 và sau đó giảm xuống, mặc dù điều này khó để đánh giá vì lượng học sinh tham gia thay đổi.

Giáo viên thấy rằng những video ngắn hơn (3-6 phút) có hiệu quả hơn cả. Trường sử dụng các tệp bài học và video có âm thanh từ học viện Khan, Ted và một số nguồn khác. Học sinh ủng hộ việc thay đổi này. Những học sinh nào không thể xem video ở nhà có thể xem ở trường.

Flipped mastery- Nguyên tắc học nắm vững kiến thức trong lớp học đảo ngược

Theo truyền thống, mỗi bài học trên lớp đều có lượng thời gian nhất định. Học sinh chưa nắm vững sẽ không có thêm thời gian để kịp hiểu bài. Nguyên tắc học nắm vững kiến thức loại bỏ cách tiếp cận trên, thay vào đó yêu cầu mỗi sinh viên nắm vững bài học trước khi chuyển sang bài khác. Nguyên tắc học nắm vững áp dụng khái niệm “nắm vững” vào lớp học đảo ngược. Học nắm vững không phổ biến lắm vào những năm 20 của thế kỉ XX và được phục hồi bởi Bejamin bloom vào năm 1968. Nó đã mang lại sự thành công vô cùng ấn tượng. Giáo viên cung cấp tài liệu, công cụ và hỗ trợ học sinh. Học sinh đặt mục tiêu và quản lí thời gian của họ.

Kết quả của việc nắm vững kiến thức chính là năng lực của học sinh. Học sinh ban đầu mà nộp bài kém chất lượng thì phải chỉnh sửa lại bài đó trước khi tiếp tục chuyển sang bài khác. Trước khi đảo ngược, học nắm vững là điều không cần thiết ở hầu hết các trường. Việc giảng bài khác nhau cho các nhóm học sinh với trình độ và khả năng khác nhau là không thể. Việc kiểm tra cũng không thể hiện được bởi những học sinh tiếp thu nhanh có thể tiết lộ bài kiểm tra cho những người sau.

Ở lớp học đảo ngược, học sinh xem bài giảng và làm bài tập hay của mình. Khi họ đã nắm vững bài trước, vào thời điểm 2013 chỉ một vài giáo viên kết hợp lớp học đảo ngược với nguyên tắc nắm vững.

Tim Kelly, người chiến thắng giải thưởng Presidential Award cho toán và khoa học đã áp dụng nguyên tắc học nắm vững vào lớp học đảo lộn cùng với đồng nghiệp của ông Cotrey Sullian và Mike Brust. Sullian ước tính rằng 1 khóa học có 12 bài thì mỗi bài cần 40-60 giờ học ở ngoài trường và bắt buộc với năm nhất.

Một quán quân của giải thưởng Presidential Award khác là Spercer Bear, đã đảo ngược lớp học sau khi con gái ông hoàn thành lớp của Kelly.

Áp dụng nguyên tắc học nắm vững vào lớp học đảo ngược xóa bỏ 2 việc mà giáo viên thường làm ngoài lớp học đó là soạn bài hằng ngày và chấm bài trên giấy. Việc chấm bài được làm một là trực tiếp trên máy tính, hai là ở lớp. Thay thế bài giảng bằng các hoạt động cá nhân/ nhóm làm tăng hoạt động ở trên lớp. Mỗi học sinh sẽ có việc để làm trên lớp. Ở một số lớp, học sinh chọn cách để biểu lộ việc nắm vững bài của mình: Kiểm tra, viết,nói, tranh luận và thậm chí là thiết kế một trò chơi có liên quan. Moodle cung cấp 1 cách để quản lí quá trình kiểm tra. Nó tạo ra một bài kiểm tra riêng cho mỗi học sinh nhiều câu hỏi. Những người ủng hộ khẳng định rẳng hiệu quả của nó cho phép hầu hết học sinh hoàn thành việc học trong một năm trong một thời gian ngắn hơn nhiều. Những học sinh ở trình độ cao có thể tự làm các dự án một mình, trong khi những học sinh trình độ thấp hơn nhận được nhiều sự  hướng dẫn hơn. Một số học sinh có thể không làm hết tài liệu của năm nhưng phải thể hiện được năng lực của mình ở những phần đã hoàn thành.

Theo: http://en.wikipedia.org/wiki/Flipped_classroom

Advertisements

Công cụ tăng hiệu suất lớp học – Classdojo

Trong lớp học truyền thống, những vấn đề như giáo viên đặt câu hỏi nhưng không nhận được câu trả lời học sinh vì học sinh quá nhút nhát, hay Lớp học quá ồn ào và học sinh sử dụng điện thoại hay nói chuyện trong lớp, Học sinh không tham gia vào các buổi thảo luận và Lớp học không có tính cạnh tranh, hay Học sinh không chịu làm bài tập về nhà. Đây là những vấn đề khá phổ biến. Điều này nếu duy trì trong một thời gian dài sẽ khiến chất lượng giảng dạy giảm sút nghiêm trọng và giáo viên dễ mất “lửa”. Classdojo được thiết kế để nhằm giải quyết các vấn đề trên dựa trên xu hướng giáo dục mới “game hóa” lớp học. Với công cụ này học viên được thưởng, khen ngợi cho những hành động tích cực nhằm nâng cao tinh thần học tập. ClassDojo với mô hình tương tự và hiệu quả hơn – Tổng quan về ClassDojo ClassDojo tối ưu hóa quá trình thường xuyên “khen thưởng” những biểu hiện tích cực trong lớp từ phía học viên. Chỉ bằng cách nhấn nút điện thoại hay máy tính, giáo viên có thể ngay lập tức cộng (hoặc trừ đi) điểm dựa trên hành vi tham gia vào lớp học của học sinh. Sau đây là các bước hướng dẫn sử dụng Classdojo: Bước 1: Vào Classdojo.com tạo tài khoản, sau đó tạo lớp học bằng cách nhấn vào “Add class” để tạo lớp học và sau đó sẽ hiện ra cửa sổ sau, bạn điền tên lớp học và cấp học và click vào create class. create class Bước 2: Điền tên học sinh trong lớp và click vào copy/paste thì sẽ thấy tài khoản học sinh được tạo ở bên dưới. Ví dụ là “Vy” và “Hoa” Add students Bước 3: Tạo các yếu tố mà bạn sẽ khen thưởng khi học viên hoàn thành tốt. ví dụ:bài tập về nhà. Classdojo có chế độ tự động cài đặt điểm là 1, nếu muốn thay đổi bạn có thể click vào: weight this behavior bubble và chọn số điểm bạn muốn thưởng cho học viên. điểm Bước 4: Sau đó bạn tiếp tục tạo các yếu tố ghi điểm tương tự bằng cách click vào “click to edit” trong biểu tượng. Sau khi hoàn tất click Next. Features Ngoài ra bạn còn có thể tạo tính năng trừ điểm bằng cách click vào “Needs work” và dùng thao tác tương tư. Chú ý rằng bạn không nên lạm dụng feature này vì mục đích chủ yếu là để khen thưởng và thúc đẩy những hành động tích cực trong tương lai. Bước 5: Tính năng này cho phép giáo viên kết nối với học viên và phụ huynh. Bạn chỉ cần click vào ô màu xanh và máy tính sẽ tài về file pdf có bao gồm mã để hoc viên và phụ huynh có thể login và theo dõi kết quả học tập bao gồm thông tin về điểm thưởng. . Vậy là đã xong nhé. Vậy chúng ta dùng Classdojo trong lớp học như thế nào? Mỗi ngày bạn có thể login vào tài khoản và mở lớp học cho học viên nhìn thấy. Khi có một học sinh phát biểu ý kiến bạn có thể thưởng bằng cách click vào tên học sinh và thưởng điểm. thưởng điểm Trong lớp học, hệ thống khen thưởng ClassDojo cung cấp các thông báo trực quan ngay lập tức cho các học viên xem (‘Tốt lắm Vy! đã làm bài tập!’). Công cụ này được dựa trên một loạt những cơ chế trong thiết kế games: làm sao để lên cấp độ, thành tích để mở khóa, games trong lớp học và avatar. Những tính năng thông báo (notification) “giống game” giúp học sinh nhận thức được thành tích của mình, nhận ra những lựa chọn chính xác họ đã làm, và củng cố sự nhìn nhận về hành vi / kỹ năng cần thiết để thành công trong lớp học. Các phản ứng trong não bộ mà một học sinh nhận được từ việc hoàn thành những thách thức trong lớp, tăng khả năng tạo ra động lực để kiên trì hơn với những tình huống trong tương lai. Các tính năng cụ thể hội đủ điều kiện để ClassDojo trở thành “công cụ công nghệ dành cho giáo viên” bao gồm:

  1. Tính linh hoạt (Cho phép giáo viên để quyết định tiêu chí cho điểm, giá trị điểm, và phần thưởng)

Classdojo cho phép giáo viên điều chỉnh các tiêu chuẩn nhằm khuyến khích các hành vi tích cực trong lớp học. Nó cho phép tôi không chỉ quyết định các tiêu chuẩn và điểm số, mà còn có thể thêm ghi chú  mà học viên sẽ không nhìn thấy, sẽ rất hữu ích khi cần theo dõi cho một hoạt động nào đó.

  1. Có App trên điện thoại di động

Bạn có thể download app từ App store và sử dụng. Bạn không cần phải đứng cạnh máy tính mà có thể di chuyển trong lớp và ghi điểm cho từng nhóm học sinh.

  1. Phụ huynh có thể truy cập để nhận phản hồi online

Phụ huynh có thể vào tài khoản của mình để xem kết quả của con mình mà giáo viên không cần phải bỏ quá nhiều công sức như in report và gửi đến cho phụ huynh 4. Báo kết quả theo ngày, tuần, tháng Classdojo tổng hợp điểm số của mỗi học sinh cũng như mỗi hành vi tích cực trong mục report. Ví dụ: 24% số điểm là từ việc trả lời đúng câu hỏi, 72% từ việc đặt câu hỏi trong lớp. Nguồn: https://betaclassroom.wordpress.com/class-dojo-review/ Biên dịch và biên tập: Thụy Vy